Chương trình đào tạo

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Ngành Kỹ thuật máy tính là ngành học kết hợp kiến thức cả hai lĩnh vực Điện tử và Công nghệ thông tin.

An ninh mạng

An ninh mạng

Với sự bùng nổ của thời đại công nghệ thì hệ thống các thông tin cần được bảo mật một cách tối đa nhất. Đó là lý do tại sao ngành an ninh mạng ra đời. Thời đại công nghệ thông tin phát triển đòi hỏi con người ta phải nâng cao kỹ năng an ninh, bảo mật khi dùng mạng.

Đăng ký xét tuyển