1. Ngành hệ thống thông tin là gì?

Hiểu một các đơn giản, Ngành hệ thống thông tin là ngành học chuyên về ngành học kết hợp giữa phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông, nhằm thu thập, tạo và phân phối các dữ liệu thông tin trong tổ chức, doanh nghiệp.

2. Nghề nghiệp tương lai

Sinh viên tốt nghiệp Chương trình đào tạo Kỹ sư Hệ thống thông tin có thể làm việc ở những phạm vi và lĩnh vực khác nhau như:

 • Nhà phát triển phần mềm/ứng dụng
  • Kỹ sư ứng dụng
  • Lập trình viên .NET
 • Nhà phát triển web
  • Quản trị viên website
  • Lập trình viên web
 • Nhân viên bảo trì, chăm sóc khách hàng
  • Quản trị viên hỗ trợ khách hàng
  • Kỹ thuật viên
  • Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật
  • Nhân viên tư vấn và chăm sóc khách hàng về lĩnh vực CNTT
  • Nhân viên kinh doanh phần mềm
 • Chuyên viên phân tích và quản lý hệ thống
  • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ
  • Chuyên viên quản trị CSDL
  • Nhân viên phân tích dữ liệu
  • Kỹ sư quản lý hệ thống

3. Những yếu tố cần thiết để trở thành kỹ sư Hệ thống thông tin

Đam mê công nghệ: Đây là một trong những yếu tố đầu tiên cũng là quan trọng nhất trong lĩnh vực này. Vì chỉ có niềm yêu thích sẵn có, bạn mới có đủ những động lực và niềm tin để vượt qua những khó khăn thử thách mà nghề mang đến. Bạn sẽ ngồi bên máy tính hàng giờ, hàng ngày, thậm chí hàng tuần để tìm hiểu các phần mềm mới, công cụ mới cài đặt, cấu hình, kiểm thử công nghệ, khắc phục sự cố (nếu có), nghiên cứu cách sử dụng, ....

Tính cẩn thận, chính xác: Trong các công việc thực hiện cần phải đầy đủ, tỉ mỉ và có độ chính xác cao: Xác định chính xác các nguồn dữ liệu, phân tích chi tiết các dữ liệu thu thập được và đưa ra các giải pháp thích hợp nhất.

Ham học hỏi: Khoa học công nghệ ngày càng phong phú và đa dạng. Người làm hệ thống thông tin không ngừng học tập và cập nhật các kiến thức mới các phần mềm, công cụ mới để hỗ trợ việc phân tích nhanh chóng và chính xác hơn nhằm đáp ứng được nhu cầu đổi mới.

Trình độ ngoại ngữ: Hệ thống thông tin cần sử dụng tiếng anh để tìm hiểu, phân tích, nghiên cứu các tài liệu, dữ liệu thu thập được. Việc sử dụng tiếng Anh sẽ giúp cho công việc hiệu quả cũng như chìa khóa mở đường cho sự thành công trong con đường sự nghiệp.

  4.  Chương trình đào tạo

STT  Tên môn học                        Số tín chỉ
Môn đại cương 
1 Chính trị  4
2 Pháp luật  2
3 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3
4 Giáo dục thể chất  2
5 Tin học văn phòng  3
6 Anh văn 1  3
7 Anh văn 2  3
8 Kỹ năng năng mềm 1 2
Tổng tín chỉ môn đại cương          22
Môn chuyên ngành
1 Anh văn Tin học 3
2 Lập trình căn bản 4
3 Cơ sở dữ liệu 3
4 Quản trị học 3
5 Kỹ năng bán hàng 2
6 Thiết kế Web 4
7 Hệ thống thông tin quản lý 3
8 Mạng máy tính căn bản 3
9 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 3
10 Lập trình hướng đối tượng 4
11 Lập trình Web 4
12 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 3
13 Quản trị Database Server 3
14 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 4
15 Thực hành Thiết kế và phát triển phần mềm 8
16 Thực tập tốt nghiệp  8
Tổng số tín chỉ môn chuyên ngành 

62

Tổng số tín chỉ chương trình  84

Đăng ký xét tuyển