1. Học phí

Tự hào mang đến cho sinh viên chương trình học chất lượng - tối ưu thời gian và tiết kiệm chi phí.

Học phí không phát sinh trong toàn khóa học (không quá 78,000,000 VNĐ / toàn chương trình học). Cam kết 100% có việc làm đúng chuyên ngành.

2. Học phí cho 7 chương trình chuyên ngành khoa Công Nghệ Thông Tin 

Ngành

Số kỳ học

Thời lượng học mỗi kỳ

Học phí trung bình/ 1 học kỳ

Lập trình máy tính

7

3 tháng

13,000,000 VNĐ

Hệ thống thông tin

7

3 tháng

13,000,000 VNĐ

Công nghệ kỹ thuật máy tính

7

3 tháng

13,000,000 VNĐ

Quản trị Mạng

7

3 tháng

13,000,000 VNĐ

An ninh Mạng

7

3 tháng

13,000,000 VNĐ

3. Phương thức đóng học phí 

Thông tin tài khoản 

  • Số tài khoản: 6150201020778
  • Tên tài khoản: Trường Cao đẳng Sài Gòn
  • Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Xuyên Á
  • Nội dung nộp tiền: <Họ và tên thí sinh – Số CMND của thí sinh – Lệ phí DKNH 2021> 

Đăng ký xét tuyển