Qua hơn 20 năm hoạt động, khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Cao Đẳng Sài Gòn đã khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực CNTT. Tọa lạc trong Công viên phần mềm Quang Trung, khoa CNTT của trường là đơn vị cung ứng nhân lực trong mảng công nghệ cho các công ty trong công viên nói riêng cũng như cho các doanh nghiệp thuộc liên minh VNITO và các doanh nghiệp công nghệ thông tin tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói chung.

Các chương trình đào tạo khoa CNTT tại trường Cao Đẳng Sài Gòn dựa trên như cầu thực tiễn các doanh nghiệp, được cập nhật liên tục sau mỗi chu kỳ đào tạo gắn liền với thực tiễn, nghiên cứu và triển khai các công nghệ hiện đại phổ biến. Ngoài ra, khoa CNTT cũng có kinh nghiệm 20 năm hợp tác quốc tế trong việc triển khai chương trình HCC (Houston Community College) – Hoa Kỳ đến với sinh viên Việt Nam. Khi học CNTT tại trường, ngoài các kiến thức chuyên ngành thì sinh viên sẽ được chú trọng về sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng mềm và một số kỹ năng cá nhân khác. Sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình từ khoa CNTT 100% có được việc làm đúng chuyên ngành.

Hiện tại Khoa Công Nghệ Thông Tin tại trường Cao Đẳng Sài Gòn có 03 bộ môn và quản lý 07 chuyên ngành như sau:

❖ Bộ môn Kỹ thuật phần mềm

Lập trình máy tính 
Hệ thống thông tin 
Xử lý dữ liệu

❖ Bộ môn Mạng

Quản trị mạng máy tính 
An ninh mạng 

❖ Bộ môn Điện tử - Tin học

Công nghệ kỹ thuật máy tính 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa
Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông 

Khoa Công nghệ thông tin được sự hỗ trợ toàn diện của công ty cổ phần tài nguyên tiến bộ công nghệ TACO, đây là môi trường cho Giảng viên và 100% Sinh viên được trãi nghiệm dự án thực tế, và chương trình đào tạo được cập nhật liên tục theo nhu cầu thị trường.

Đăng ký xét tuyển